ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (บริการตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัส 416-56-0055) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.ค. 2564
42 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
14 ก.ค. 2564
43 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
14 ก.ค. 2564
44 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
14 ก.ค. 2564
45 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ก.ค. 2564
46 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลขุด-ถมดิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 ก.ค. 2564
47 ประกาศผู่ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ที่ไม่สามารถติดต่อหรือแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ได้ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 ก.ค. 2564
48 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 4,824 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ก.ค. 2564
49 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 2,448 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ก.ค. 2564
50 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 64 ถึง มิ.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51