ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ก.ย. 2564
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.ย. 2564
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านท่า้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ย. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 ก.ย. 2564
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลติดตั้งที่ ศพด.บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
08 ก.ย. 2564
17 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ก.ย. 2564
18 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการประสานแผนฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ก.ย. 2564
19 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 ก.ย. 2564
20 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเข้าปกคู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
02 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51