ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ธ.ค. 2558
402 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 พ.ย. 2558
403 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 พ.ย. 2558
404 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
10 ต.ค. 2558
405 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 ต.ค. 2558
406 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ - บ้านเตาปูน หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
06 ต.ค. 2558
407 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
03 ต.ค. 2558
408 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 ต.ค. 2558
409 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ก.ย. 2558
410 ก่อสร้างถนน คสล.ไม่มีไหล่ทาง สายซอยปรีชาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
123
24 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51