ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
17 ก.พ. 2560
362 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ก.พ. 2560
363 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการถนน คสล.บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ก.พ. 2560
364 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
07 ก.พ. 2560
365 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง ศพด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ก.พ. 2560
366 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ก.พ. 2560
367 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ก.พ. 2560
368 เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.(เครื่องปรับอากาศ) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 ม.ค. 2560
369 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ม.ค. 2560
370 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
01 ธ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51