ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู่ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
26 ธ.ค. 2562
212 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
26 ธ.ค. 2562
213 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
06 ธ.ค. 2562
214 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านวัดป่าลิไลยก์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 พ.ย. 2562
215 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด ม.9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
21 พ.ย. 2562
216 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านท่าน้ำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
21 พ.ย. 2562
217 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 พ.ย. 2562
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
30 ต.ค. 2562
219 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ต.ค. 2562
220 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51