ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 พ.ค. 2564
82 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 เม.ย. 2564
83 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 เม.ย. 2564
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถนน คสล.สายซอย 7 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
40
21 เม.ย. 2564
85 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค. 64 ถึง มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 เม.ย. 2564
86 ประกาศผลการดำเนินการรับ - จ่าย ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
01 เม.ย. 2564
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
31 มี.ค. 2564
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8,11 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
31 มี.ค. 2564
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8,11) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 มี.ค. 2564
90 สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำฯ (ลว.19 มี.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51