ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
07 ต.ค. 2557
442 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
113
02 ต.ค. 2557
443 ก่อสร้างถนนสายซอย 2 ฝั่งตะวันตกสะพานบางอ้าย บ้านชายคลอง หม ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 พ.ค. 2557
444 จัดซื้อค่าจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
08 พ.ค. 2557
445 เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาคพร้อมอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
542
04 เม.ย. 2557
446 ซ่อมแซมถนนภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จำนวน 71 สาย ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
155
04 เม.ย. 2557
447 ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
10 มี.ค. 2557
448 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ยื่นซอง และเปิดซอง เอกสารสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
17 ก.พ. 2557
449 ก่อสร้างถนนซอยปรีชาพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
31 ม.ค. 2557
450 จัดจ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51