ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 มิ.ย. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 มิ.ย. 2564
53 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 3,100 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 มิ.ย. 2564
54 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนน คสล.สายซอย3 บ้านยางห้าต้น ม.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 มิ.ย. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 บ้านยางห้าต้น ม.3 ต.ลำปำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 มิ.ย. 2564
56 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 3 บ้านยางห้าต้น หมู่ที่ 3 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 มิ.ย. 2564
57 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาสตรีฯ 2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 มิ.ย. 2564
58 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ โครงการพัฒนาสตรีฯ 2564)) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 มิ.ย. 2564
59 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (เก้าอี้/เต้นท์ โครงการพัฒนาสตรีฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
17 มิ.ย. 2564
60 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิลฯ โครงการอบรมคุณธรรมฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
17 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51