ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมถนนภายในเขต อบต.ลำปำ หมู่ที่ 2,5,6,7,8,9,10,11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 ก.ย. 2563
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศพด.บ้านท่าน้ำ จำนวน 136 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ก.ย. 2563
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.ย. 2563
164 ประกาศหลักประกันสัญญาครบกำหนดถอนคืน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ส.ค. 2563
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างขุดลอกคลองสายหวะ หมู่ที่ 10ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ส.ค. 2563
166 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
01 ส.ค. 2563
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
29 ก.ค. 2563
168 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. 63 ถึง มิ.ย.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
02 ก.ค. 2563
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 ก.ค. 2563
170 ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51