ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ้างก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ม.ค. 2564
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่า หมูที่ 7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ม.ค. 2564
113 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ม.ค. 2564
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ถนน คสล.สายซอยสมุหเสณีโต บ้านหัวควนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ม.ค. 2564
115 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ม.ค. 2564
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ม.ค. 2564
117 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ม.ค. 2564
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ม.ค. 2564
119 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
08 ม.ค. 2564
120 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
08 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51