ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยปากหวะพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 ม.ค. 2557
452 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
30 ม.ค. 2557
453 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน (ซอยโซเซ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
30 ม.ค. 2557
454 สอบราคาจ้าง ก่อสร้างถนน หมู่ที่ 1, 2, 10 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
286
24 เม.ย. 2556
455 ก่อสร้างประตูน้ำฝาปิดเหล็กแบบมือหมุน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
359
24 เม.ย. 2556
456 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
18 เม.ย. 2556
457 โครงการสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
791
06 ก.พ. 2556
458 ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
26 ก.ย. 2555
459 ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 และซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
345
24 ก.ย. 2555
460 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล สายซอย 6 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
319
13 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51