ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 พ.ค. 2564
72 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารว่างฯประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 พ.ค. 2564
73 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
20 พ.ค. 2564
74 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 2 รายการพิจารณา) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 พ.ค. 2564
75 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (จำนวน 5 รายการพิจารณา) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
17 พ.ค. 2564
76 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 11 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 พ.ค. 2564
77 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบการปล่อยสัญญาณ AccessPoint) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 พ.ค. 2564
78 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 พ.ค. 2564
79 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง (ตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 พ.ค. 2564
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51