ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สัญญาจ้างโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 พ.ย. 2559
372 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
24 พ.ย. 2559
373 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
01 พ.ย. 2559
374 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ต.ค. 2559
375 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ต.ค. 2559
376 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ต.ค. 2559
377 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 ก.ย. 2559
378 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 ส.ค. 2559
379 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ส.ค. 2559
380 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
10 ก.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51