ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย4 ม.8 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
13 พ.ค. 2562
242 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 8 และ 11 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
07 พ.ค. 2562
243 ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
07 พ.ค. 2562
244 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
03 พ.ค. 2562
245 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำไตรมาสที่2 (ม.ค. 62 - มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 เม.ย. 2562
246 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 ถึง มี.ค. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
10 เม.ย. 2562
247 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 เม.ย. 2562
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 ถึง ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
11 มี.ค. 2562
249 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 มี.ค. 2562
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านท่าน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51