ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 มี.ค. 2561
292 สัญญาจ้างทั่่วไปโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสมปองพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 มี.ค. 2561
293 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายสมปองพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 มี.ค. 2561
294 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
15 มี.ค. 2561
295 รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
15 มี.ค. 2561
296 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 มี.ค. 2561
297 รายงานผลการพิจารณาโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
08 มี.ค. 2561
298 ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวควน ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
07 มี.ค. 2561
299 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 มี.ค. 2561
300 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51