ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 ต.ค. 2560
322 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
04 ต.ค. 2560
323 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ต.ค. 2560
324 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ต.ค. 2560
325 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ต.ค. 2560
326 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ก.ย. 2560
327 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 ก.ย. 2560
328 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ก.ย. 2560
329 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ก.ย. 2560
330 ประกาศประกวดราคาจ้างประับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51