ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 ช่วงที่ 2 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
16 ส.ค. 2553
492 สอบราคาจ้างฝังท่อพร้อมก่อสร้างประตูน้ำ เหมืองน้ำสายหมอนกลาง บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
16 ส.ค. 2553
493 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายซอย 10 ช่วงที่ 2 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
19 ก.ค. 2553
494 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
22 มิ.ย. 2553
495 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
25 พ.ค. 2553
496 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านโคกลุง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
19 พ.ค. 2553
497 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 พ.ค. 2553
498 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
19 พ.ค. 2553
499 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ช่วงที่ 3 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
11 พ.ค. 2553
500 สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ คสล. เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
345
28 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51