ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำบาดาล) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ก.ค. 2561
272 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ก.ค. 2561
273 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 มิ.ย. 2561
274 รายงานผลการพิจารณาโครงกการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 17 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 มิ.ย. 2561
275 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 มิ.ย. 2561
276 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
17 พ.ค. 2561
277 รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 พ.ค. 2561
278 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 พ.ค. 2561
279 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
07 พ.ค. 2561
280 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51