ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
11 ต.ค. 2554
472 ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
398
24 ส.ค. 2554
473 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
05 ส.ค. 2554
474 ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 4 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
277
28 ก.ค. 2554
475 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
28 ก.ค. 2554
476 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
13 ก.ค. 2554
477 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
12 ก.ค. 2554
478 ปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
253
12 ก.ค. 2554
479 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเลียบเสาไฟฟ้าชั่วคราวข้ามคลองคึกฤทธิ์หลังบ้านนายราย ดาวน์โหลดเอกสาร
250
30 มิ.ย. 2554
480 ปรับปรุงถนนสายตกบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
396
30 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51