ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ต.ค. 2562
222 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
01 ต.ค. 2562
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 ต.ค. 2562
224 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (จำนวน 12 อัตรา) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ก.ย. 2562
225 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
24 ก.ย. 2562
226 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 ถึง ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 ก.ย. 2562
227 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น พนง.จ้างเหมาบริการ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 ก.ย. 2562
228 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการขุดลอกคลองโต๊ะวัค ม.6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 ก.ย. 2562
229 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการซ่อมแซมถนนสาย ซ.3 ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
05 ก.ย. 2562
230 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51