ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
11 มี.ค. 2559
392 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 มี.ค. 2559
393 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ก.พ. 2559
394 โครงการก่อสร้างถนนซอยไล่กสิกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
08 ก.พ. 2559
395 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
18 ม.ค. 2559
396 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
12 ม.ค. 2559
397 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางอ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
12 ม.ค. 2559
398 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอยไล่กสิกรรม หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 ม.ค. 2559
399 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ม.ค. 2559
400 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
14 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51