ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
13 ก.พ. 2558
432 ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 3 บ้านเตาปูน ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 ก.พ. 2558
433 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.พ. 2558
434 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 ม.ค. 2558
435 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน (ช่วงที่ 2 ) บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ธ.ค. 2557
436 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 14 บ้านปากประ (ซอยศรีจันทร์) หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ธ.ค. 2557
437 ขุดลอกคลองหัววัง - คลองสายหวะ หมู่ที่ 6 , 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
03 ธ.ค. 2557
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 ธ.ค. 2557
439 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 ต.ค. 2557
440 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51