ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายซอย 10 ช่วงที่ 2 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
19 ก.ค. 2553
502 สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวควน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
22 มิ.ย. 2553
503 สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
25 พ.ค. 2553
504 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านโคกลุง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
19 พ.ค. 2553
505 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านปากหวะ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
19 พ.ค. 2553
506 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนสายซอย 1 ช่วงที่ 2 บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
19 พ.ค. 2553
507 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ช่วงที่ 3 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
11 พ.ค. 2553
508 สอบราคาจ้างก่อสร้างประตูกั้นน้ำพร้อมฝังท่อ คสล. เหมืองน้ำเพื่อการเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
353
28 เม.ย. 2553
509 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
471
26 เม.ย. 2553
510 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
26 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52