ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
08 ม.ค. 2564
122 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมุหเสนีโต ม.1ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ม.ค. 2564
123 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปากประ ม.8 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ม.ค. 2564
124 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 10 บ้านไสยอมฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 ม.ค. 2564
125 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายซอย 3 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
08 ม.ค. 2564
126 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนอกทุ่ง ม.6ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
08 ม.ค. 2564
127 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอินทฤทธิ์ บ้านโพธิ์เด็ด ม.9 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 ม.ค. 2564
128 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 ตำบลลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
06 ม.ค. 2564
129 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8, 11 บ้านปากประ บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ม.ค. 2564
130 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ (หลังปิดบัญชี) ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51