ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการติดตั้งราวกันตก(การ์ดเรล) หรือราวเหล็กลูกฟูก หมู่ที่ 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 เม.ย. 2561
282 รายงานผลการพิจารณาโครงการติดต้ังราวกันตก (การ์ดเรล) หรือราวเหล็กลูกฟูก หมู่ที่ 1 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
24 เม.ย. 2561
283 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์เสียงตามสายหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
20 เม.ย. 2561
284 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(อุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 เม.ย. 2561
285 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน/เก้าอี้ทำงาน/โต๊ะหมู่บูชา) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
18 เม.ย. 2561
286 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน/โต๊ะทำงาน/โต๊ะหมู่บูชา) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
18 เม.ย. 2561
287 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเข้ามุม) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 เม.ย. 2561
288 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำนักงาน(ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเข้ามุม) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
17 เม.ย. 2561
289 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 เม.ย. 2561
290 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51