ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ม.ค. 2561
312 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ป้ายไฟหยุดตรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
08 ม.ค. 2561
313 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ป้ายไฟหยุดตรวจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ม.ค. 2561
314 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
05 ม.ค. 2561
315 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 ธ.ค. 2560
316 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 ธ.ค. 2560
317 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
05 ธ.ค. 2560
318 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการจัดซื้อของอุปโภคบริโภคที่จะจัดเป็นถุงยังชีพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 ธ.ค. 2560
319 สัญญาซื้อขายทั่วไปครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 พ.ย. 2560
320 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51