ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางอ้าย(ช่วงที่ 3) บ้านชายคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 มิ.ย. 2559
382 โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองคึกฤทธิ์ หมู่ที่ 8-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 มิ.ย. 2559
383 โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 6 บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
14 มิ.ย. 2559
384 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
10 มิ.ย. 2559
385 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
10 พ.ค. 2559
386 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 เม.ย. 2559
387 โครงการซ่อมผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ถนนลาดยางสายบ้านลำปำ-เตาปูน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5, 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
31 มี.ค. 2559
388 โครงการก่อสร้างถนนสายซอยสมปอง หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 มี.ค. 2559
389 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายซอยราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 มี.ค. 2559
390 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล หมู่ที่ 2-5,8,11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51