ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 สัญญาจ้างทั่วไปโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
07 มี.ค. 2561
302 รายงานการพิจารณาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
07 มี.ค. 2561
303 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กระติกน้ำสแตนเลสสตีล(คูลเลอร์น้ำ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 มี.ค. 2561
304 รายงานผลการพิจารณาครุภัณฑ์งานบ้่านงานครัว(กระติกน้ำสแตนเลสสตีล(คูลเลอร์น้ำ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 มี.ค. 2561
305 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 มี.ค. 2561
306 ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ก.พ. 2561
307 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ก.พ. 2561
308 ปรากาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ม.ค. 2561
309 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คสล.สายซอย 1 บ้านโพธิ็เด็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
92
16 ม.ค. 2561
310 ใบสั่งซื้อ/สั่่งจ้างครุภัณฑ์สำรวจ(ล้อวัดระยะทาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51