ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
30 มิ.ย. 2563
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 มิ.ย. 2563
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 มิ.ย. 2563
174 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 บ้านโคกลุง หมู่ที่ 4 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
02 มิ.ย. 2563
175 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านนนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
02 มิ.ย. 2563
176 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มิ.ย. 2563
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำ ม.9 ต.ลำปำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
14 พ.ค. 2563
178 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 3 บ้านโคกลุง หมู่ที่ 4 บ้านโพเด็ด ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
08 พ.ค. 2563
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 พ.ค. 2563
180 ประกาศกำหนดวันรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 บ้านไสยอม) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51