ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหัวควน ตำบลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 ส.ค. 2560
332 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ฯ โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำฯ บ้านหัวควนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
119
22 ส.ค. 2560
333 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองหลาดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
22 ส.ค. 2560
334 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ส.ค. 2560
335 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านเตาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ส.ค. 2560
336 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
104
16 ส.ค. 2560
337 ปรกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ส.ค. 2560
338 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ส.ค. 2560
339 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
10 ก.ค. 2560
340 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองบางอ้ายทิศตะวันตก หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51