ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
31 มี.ค. 2563
192 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสาย ซ.2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
30 มี.ค. 2563
193 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 มี.ค. 2563
194 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย 1 บ้านอ้ายน้อยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 มี.ค. 2563
195 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบเหมืองน้ำอ้ายน้อย-สายซอย1 บ้านอ้ายน้อย ม.2 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 มี.ค. 2563
196 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
24 มี.ค. 2563
197 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอย 2 บ้านโคกลุง สายเลียบคลองหลาดด้านทิศใต้ ม.4 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
24 มี.ค. 2563
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
12 มี.ค. 2563
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ)
121
11 มี.ค. 2563
200 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51