ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
21 มี.ค. 2560
352 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
21 มี.ค. 2560
353 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการปรับปรุงถนนสายซอย 3 หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
13 มี.ค. 2560
354 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 มี.ค. 2560
355 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 มี.ค. 2560
356 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 มี.ค. 2560
357 สัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 มี.ค. 2560
358 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 มี.ค. 2560
359 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
23 ก.พ. 2560
360 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลำปำ หมู่ที่ 1-11 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51