ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันของ ศพด.บ้านท่าน้ำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
26 พ.ย. 2563
142 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.70-014 สายซอย 6 บ้านไร่ หมู่ที่ 5 บ้านไร่ ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
23 พ.ย. 2563
143 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.70-014 ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
23 พ.ย. 2563
144 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 พ.ย. 2563
145 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกสายซอย 8 บ้านวัดป่าลิไลยก์ฯ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 พ.ย. 2563
146 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ทิกคอนกรีตสายซอย 8 บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
13 พ.ย. 2563
147 ประกาศประกวดราคาจ้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 8 บ้านวัดป่าลิไลยก์ หมู่ที่ 7 บ้านวัดป่า ต.ลำปำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 พ.ย. 2563
148 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต สายซอย 8 บ้านวัดป่าลิไลยก์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
13 พ.ย. 2563
149 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 พ.ย. 2563
150 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51