ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 7 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
507
22 พ.ค. 2555
462 ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 บ้านโพเด็ด ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
362
22 พ.ค. 2555
463 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
08 พ.ค. 2555
464 จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
410
18 เม.ย. 2555
465 ก่อสร้างอ่างน้ำ ล้างหน้าสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
459
11 เม.ย. 2555
466 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
22 พ.ย. 2554
467 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
17 พ.ย. 2554
468 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 3 บ้านนอกทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
424
26 ต.ค. 2554
469 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายซอย 5,6 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ต.ค. 2554
470 สอบราคาจ้าง ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
18 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51