ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (การก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
02 ก.พ. 2564
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ก.พ. 2564
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ก.พ. 2564
104 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย (ช่วงที่2) หมู่ที่ 2ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.พ. 2564
105 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (บริการตรวจเช็คและซ่อมแซม PC และ Notebook)ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
24 ม.ค. 2564
106 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ PCฯ)) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ม.ค. 2564
107 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนนทางเข้า 30.22.20.47) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ม.ค. 2564
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 10 บ้านไสยอม หมู่ที่ 2ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
21 ม.ค. 2564
109 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ถนน คสล.บ้านปากประ หมู่ที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ม.ค. 2564
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านปากประ หมู่ที่ 8ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51