ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
28 ก.พ. 2563
202 ประกาศประกวดราคราจ้างก่อสร้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
28 ก.พ. 2563
203 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการการจัดกาพัสดุตามโครงการขุดลอกวัชพืชภายในพื้นที่ อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ก.พ. 2563
204 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 ก.พ. 2563
205 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองเตาปูน ม.7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 ก.พ. 2563
206 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 บ้านนอกทุ่ง (ช่วงที่ 3) ม.6ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ก.พ. 2563
207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.พ. 2563
208 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการปรับปรุงผิวพื้นสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านที่น้ำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
31 ม.ค. 2563
209 ประกาศกำหนดวันตรวจรับงานจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนสายซอยอินทฤทธิ์ บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 ม.ค. 2563
210 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
14 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51