ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราษฎร์อุทิศ 2 บ้านวัดป่าฯ หมู่ที่ 7 ต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
24 ส.ค. 2564
32 ประกาศราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 11 บ้านนอกทุ่ง หมุ่ที่ 6 ตำบลลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ส.ค. 2564
33 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุการเกษตร/วัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์/วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
23 ส.ค. 2564
34 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (กระจกนิรภัยแบบนูน จำนวน 2 ชุด) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
19 ส.ค. 2564
35 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 6 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
09 ส.ค. 2564
36 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ส.ค. 2564
37 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบุญญัติฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 ส.ค. 2564
38 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 ม.7ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
09 ส.ค. 2564
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 ก.ค. 2564
40 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 1 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51