ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
15 มิ.ย. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าน้ำฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 มิ.ย. 2564
63 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 1,222 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
10 มิ.ย. 2564
64 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (นมโรงเรียน 2,691 กล่อง) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 มิ.ย. 2564
65 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ป้ายไวนิล ปชส.โครงการปลูกลำพู อยู่คู่ปลาฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 มิ.ย. 2564
66 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (ต้นลำพูตามโครงการปลูกพู 2564ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
04 มิ.ย. 2564
67 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการปลูกลำพูฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
04 มิ.ย. 2564
68 ประกาศถึงผู้รับหนังสือแจ้งประเมิน (ภดส.6) ทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 มิ.ย. 2564
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มิ.ย. 2564
70 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (Toner Brother HL-TN) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51