ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
10 มิ.ย. 2560
342 รายงานผลการพิจารณาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
30 พ.ค. 2560
343 สัญญาจ้างโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 พ.ค. 2560
344 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
25 พ.ค. 2560
345 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 พ.ค. 2560
346 สัญญาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
08 พ.ค. 2560
347 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 พ.ค. 2560
348 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 เม.ย. 2560
349 สัญญาซื้อขายสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 เม.ย. 2560
350 ขออนุมัติตกลงราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51