ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563
  รายละเอียด :

 ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  - มิถุนายน 2563 ของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 75 คน