ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผู้สูงวันออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผู้สูงวันออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อสุขภาพ จำนวน 30 ถุง) 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน