ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (ม.ค. 64 ถึง มี.ค.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 เม.ย. 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 มี.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8,11) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 มี.ค. 2564
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8,11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 มี.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 มี.ค. 2564
6 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต่อการใช้งานต่อไป ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ก.พ. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ก.พ. 2564
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ก.พ. 2564
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพเด็ด หมู่ที่ 9 ต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 ก.พ. 2564
10 ประกาศเรื่องเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวัดโพธิ์เด็ด ม.9 ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39