ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ย. 2564
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการผู้สูงวันออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ย. 2564
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ลำปำฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ย. 2564
4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ก.ย. 2564
5 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการประสานแผนฯ 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ก.ย. 2564
6 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ย. 2564
7 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเข้าปกคู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ย. 2564
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ก.ย. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 ก.ย. 2564
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50