ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์รับโอน จพง.สาธารณสุข ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 พ.ย. 2560
132 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีฯปี 61-64 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 พ.ย. 2560
133 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ต.ค. 2560
134 รับโอนตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ต.ค. 2560
135 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ต.ค. 2560
136 ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมของ พนง. อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
30 ก.ย. 2560
137 ผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ก.ย. 2560
138 ขอเชิญชวนเยาวชนตำบลลำปำสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาชนฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
01 ก.ย. 2560
139 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสวัสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
24 ส.ค. 2560
140 เตือนภันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
96
02 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24