ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลภายในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
31 ก.ค. 2561
132 ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
234
12 ก.ค. 2561
133 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.ค. 2561
134 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ งปม. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
14 มิ.ย. 2561
135 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
09 มิ.ย. 2561
136 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 มิ.ย. 2561
137 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
06 มิ.ย. 2561
138 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
18 พ.ค. 2561
139 ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
159
11 พ.ค. 2561
140 ประชาสัมพันธ์ชาวตำบลลำปำนำสัตว์เลี้ยงรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
175
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27