ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บทความเกี่ยวกับความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ
  รายละเอียด :

 บทความเกี่ยวกับความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ

1. บทความเรื่อง "เสียภาษีเท่าไหร่"

2. บทความเรื่อง "ค่าปรับไปไหน"

3. บทความเรื่อง "ทำไมสั่งไม่ฟ้อง"

4. บทความเรื่อง "บัตรผีหรือเปล่า" 

5. บทความเรื่อง "เอกสารลับ เปิดได้ไหม"

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 93 คน