ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ ที่อยู่ E-mail กลางใหม่ของ อบต.ลำปำ ( saraban@lampam.go.th ) ดาวน์โหลดเอกสาร
114
01 ก.ย. 2564
22 อบต.ลำปำ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการประชาชนตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ส.ค. 2564
23 บทความเกี่ยวกับความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 บทความ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
11 ส.ค. 2564
24 ประกาศผ่อนผันการปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ และประกาศงดประกอบอาหารฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
06 ส.ค. 2564
25 ประกาศฯ ลงวันที่ 22 ก.ค. 64 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 จำนวน 3 ฉบับ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ส.ค. 2564
26 การรับสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ส.ค. 2564
27 ประกาศขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
27 ก.ค. 2564
28 ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเสียง พนังงาน อบต.ลำปำ ไม่พบเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
23 ก.ค. 2564
29 ประกาศปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 ก.ค. 2564
30 ประกาศงดให้บริการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
103
22 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27