ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 ก.ค. 2563
22 ความรู้เกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองพืช / การจดทะเบียนพืชพื้นถิ่น / การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ก.ค. 2563
23 จดหมายข่าวอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 6/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ก.ค. 2563
24 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
24 มิ.ย. 2563
25 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
17 มิ.ย. 2563
26 สื่อรณรงค์ในการป้องกันเชื้อโควิด 16
85
17 มิ.ย. 2563
27 คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรม และกิจกรรมกลุ่มที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
11 มิ.ย. 2563
28 ขอเชิญประชาชนทุกท่านค่าวตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 มิ.ย. 2563
29 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
05 มิ.ย. 2563
30 ข่าวสาร สคบ.เรื่องการตรวจรับคอนโดฯ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการดูใบเสร็จค่าซ่อมรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23