ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (นักบริหารการศึกษา ระดับ6) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
10 ต.ค. 2556
222 เชิญชวนผู็มีสิทธิเลอกตั้งออกมาใช้สิทธิ์์ ดาวน์โหลดเอกสาร
380
02 ต.ค. 2556
223 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
28 ก.ย. 2556
224 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.ลำปำ (ส.ถ.-ผ.ถ.4) ดาวน์โหลดเอกสาร
495
17 ก.ย. 2556
225 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและ ส.อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
12 ก.ย. 2556
226 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
10 ก.ย. 2556
227 กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
31 ก.ค. 2556
228 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน ก.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
28 มิ.ย. 2556
229 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ อบต.ลำปำ ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
17 มิ.ย. 2556
230 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
418
06 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27