ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
14 ม.ค. 2556
222 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 ม.ค. 2556
223 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
02 ม.ค. 2556
224 งานเปิดโลกการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ประจำปี ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
327
25 ธ.ค. 2555
225 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
477
05 พ.ย. 2555
226 การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 พ.ย. 2555
227 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
506
19 ต.ค. 2555
228 กำหนดการจัดงานประเพณีออกพรรษาชักพระลำปำ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
400
19 ต.ค. 2555
229 ขอเชิญชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก ออกพรรษาชักพระลำปำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
11 ต.ค. 2555
230 ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีโรเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
202
10 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25