ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 4 มาตรการ V-U-C-A (วูก้า) ห่างไกล COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 มี.ค. 2565
12 สายตรงผู้บริหาร อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ม.ค. 2565
13 สรุปโครงการและกิจกรรมของ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ม.ค. 2565
14 สาระความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายก อบต. และส.อบต.
99
22 พ.ย. 2564
15 การแจ้งเหตุการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.และ ส.อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พ.ย. 64
101
22 พ.ย. 2564
16 ลดเสี่ยงโควิด-19 อย่างไรเมื่อต้องออกจากบ้าน? วัคซีนโควิด-19 ช่วยเราได้อย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
207
18 พ.ย. 2564
17 ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
97
04 พ.ย. 2564
18 ประกาศกำหนดเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (หน่วยตรวจสอบภายใน) ดาวน์โหลดเอกสาร
129
15 ก.ย. 2564
19 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขประจำส่วนราชการของ อบต.ลำปำ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 ก.ย. 2564
20 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 บทความ) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
14 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27