ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 เอกสารให้ความรู้เรื่อง "วินัยและการรักษาวินัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
201
11 มี.ค. 2563
82 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 มี.ค. 2563
83 เอกสารให้ความรู้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
224
03 มี.ค. 2563
84 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
31 ม.ค. 2563
85 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
27 ม.ค. 2563
86 ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
27 ม.ค. 2563
87 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 ม.ค. 2563
88 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
27 ธ.ค. 2562
89 ประชาสัมพันธ์รับโอน พนง.ส่วนตำบลตำแหน่ง จพง.ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ธ.ค. 2562
90 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครู อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
154
21 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27