ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
01 พ.ค. 2562
82 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 มี.ค. 2562
83 เอกสารให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์แหล่งน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
20 ก.พ. 2562
84 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการเอง) ดาวน์โหลดเอกสาร
106
06 ก.พ. 2562
85 การแยกก่อนทิ้งจากต้นทางที่บ้านของเรา ดาวน์โหลดเอกสาร
347
30 ม.ค. 2562
86 อบต.ลำปำ ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
251
15 ม.ค. 2562
87 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ม.ค. 2562
88 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
05 ม.ค. 2562
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก พนง.ส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
21 ธ.ค. 2561
90 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
21 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24