ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ความรู้เรื่อง "มลพิษทางอากาศ" จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
127
07 ส.ค. 2562
72 ข้อแนะนำในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ดาวน์โหลดเอกสาร
86
02 ส.ค. 2562
73 รายงานผลการตรวจประเมินประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ส.ค. 2562
74 ประกาศแก้ไขรายชื่อ - กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
18 มิ.ย. 2562
75 โรคหัด (Measles) อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 มิ.ย. 2562
76 เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
06 มิ.ย. 2562
77 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
04 มิ.ย. 2562
78 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
11 พ.ค. 2562
79 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 พ.ค. 2562
80 การรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
432
03 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24