ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ข่าวสาร สคบ.เรื่องการตรวจรับคอนโดฯ การซื้อสินค้าออนไลน์ และการดูใบเสร็จค่าซ่อมรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 เม.ย. 2563
72 ประชาสัมพันธ์แนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
30 เม.ย. 2563
73 รายงานทางวิชาการเรื่องการพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นเตรียมเด็กเล็กโดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบสื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
30 เม.ย. 2563
74 วิธีทิ้ง "หน้ากากอนามัย" ที่ใช้แล้ว ให้ถูกต้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 เม.ย. 2563
75 ประกาศแนวทางในการบริจาคสิ่งของฯเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 เม.ย. 2563
76 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง ครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
10 เม.ย. 2563
77 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 เม.ย. 2563
78 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
10 เม.ย. 2563
79 คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 เม.ย. 2563
80 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.ลำปำ ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
05 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27