ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านพิษภัยยาเสพติดและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ม.ค. 2561
102 ขอเชิญพนักงานทุกท่านร่วมกิจกรรม "อบต.ลำปำปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
95
10 ม.ค. 2561
103 รายงานผลการดำเนินงาน อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 ม.ค. 2561
104 ประกาศผลการสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
29 ธ.ค. 2560
105 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
129
28 ธ.ค. 2560
106 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ (พนักงานขัยรถ ผู้มีทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ธ.ค. 2560
107 ประกาศการขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
19 ธ.ค. 2560
108 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ธ.ค. 2560
109 ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัยและวาตภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ธ.ค. 2560
110 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดาวน์โหลดเอกสาร
92
29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23