ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ชาวตำบลลำปำร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจสัวสดิภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 ก.ย. 2561
102 เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ส.ค. 2561
103 ประกาศมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลภายในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 ก.ค. 2561
104 ความรู้เรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตย ดาวน์โหลดเอกสาร
163
12 ก.ค. 2561
105 รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
02 ก.ค. 2561
106 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ งปม. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
14 มิ.ย. 2561
107 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 มิ.ย. 2561
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 มิ.ย. 2561
109 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 มิ.ย. 2561
110 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24